EMSHI

Interrupcions de la Seu


Interrupcions previstes:

-No hi ha interrupcions previstes

Aquestes interrupcions són degudes a tasques de manteniment tècnic que afectaren els següents serveis inclosos en la Seu electrònica i que no estaran operatius mentre dure la interrupció:

-Consulta del catàleg de tràmits
-Tramitació en línia
-Consultes de la meua carpeta