EMSHI

Dades de la seu electrónica
Dades de la seu electrónica

La seu electrònica de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de les xarxes de telecomunicacions mitjançant la qual l'entitat difon informació i presta serveis. La titularitat de la seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis.

-Titular de la seu: Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics.


-Òrgan de gestió de la seu: Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics.

-Normativa de la seu:

*Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
*Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
*Disposició de creació de la seu electrónica.
*Disposició de creació del registre electrònic.

-Vies d'accés:

*Accés electrònic a través d'Internet
*Atenció presencial a l'Oficina
*Atenció telefònica a través del telèfon 963534390

-Hora oficial: es visualitza en la columna dreta, en el punt de menú: Hora Oficial.