EMSHI

Identificació i Signatura Electrònica

Aquest Portal de Serveis Telemàtics està desenvolupat basat en la tecnologia Java, així com complint els requisits d'accessibilitat establits per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, per als llocs web d' Administracions Públiques.

Identificació a la Seu

En aquesta Seu Electrònica, s'admeten els següents sistemes d'identificació:

  • Certificat electrònic

Signatura Digital

Per a poder realitzar signatures digitals és necessari instal·lar l'aplicació Autofirma. Descarregue la versió mes convenient per a vostè:

Certificats digitals admesos

Els interessats podran identificar-se electrònicament davant la EMSHI a través de qualsevol dels sistemes següents: Sistemes basats en certificats electrònics de ciutadà, empleat, representant i empleat públic reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació elaborada pel Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital:

Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)

Si no posseeix un certificat digital emés per la Reial Casa de la Moneda (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) podrà obtindre-ho ací

Si vostè usa el navegador Firefox i disposa dun certificat digital emès per la FNMT importat en el seu navegador però aquest no detecta aquest certificat o obté lerror "Error obtenint la signatura digital de la sol·licitud", comprove que té el certificat instal·lat correctament així com els certificats de la pròpia *FNMT. Pot descarregar-los .

Si vosté fa servir el navegador Firefox i disposa dun certificat digital emés per la FNMT en targeta criptogràfica, però el seu navegador no detecta aquest certificat, necessita descarregar i instal·lar el paquet que proporciona la pròpia FNMT. Pot descarregar-ho .

DNI Electrònic (DNIe)

És possible emprar en aquest portal DNIe. Per als processos de signatura digital amb DNIe, recomanem l'ús de Firefox, ja que s'han detectat problemes amb Internet Explorer. Per a més informació sobre el DNI Electrònic visite el seu lloc web: http://www.dnielectronico.es.

Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV)

En la realització de tràmits on-line també és possible aportar certificats emesos per lAutoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. Per a lobtenció daquest certificat pot trobar la informació necessària .

Agència Catalana de Certificació (CatCert)

Si disposa d'un certificat emés per l'Agència Catalana de Certificació CatCert del tipus CPISR o CPX, o les seues variants amb càrrec CPISRC o CPCX pot emprar-los en aquest portal. Per obtindre més informació sobre aquests certificats, pot consultar la seua pàgina web: http://www.catcert.es.

Empresa Basca Certificats i Signatura Electrònica (IZENPE)

En la realització de tràmits en línia també és possible aportar certificats emesos per IZENPE. Per a lobtenció daquest certificat, podeu trobar la informació necessària ací.

AC Camerfirma

En la realització de tràmits on-line també és possible aportar certificats emesos per AC CAMERFIRMA. Per a lobtenció daquest certificat pot trobar la informació necessària ací.

Validació Seu Electrònica

Per verificar la validesa dels certificats de la Seu electrònica del Portal del Ciutadà pot vostè utilitzar el servei VALIDE del Ministeri de la Presidència.

En particular, per validar el certificat de seu seguisca les següents instruccions:

  • Una vegada en Valide, prema a "Validar certificats i signatures" i "Validar Certificats Seu".
  • Introduïsca la direcció del portal del ciutadà.
  • Introduïsca el codi de seguretat.
  • Prema sobre el botó "Validar".